Hồi tố là gì? Luật điều chỉnh hồi tố là gì? Lý giải ra sao?

hoi-tô-la-gi
hoi-tô-la-gi

Hồi tố là thuật ngữ hay xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật. Nó là một chữ Hán Việt. Nếu trả từ điển bạn sẽ thấy nó mang nghĩa là trở về trước. Tuy nhiên, hồi tố trong kế toán lại mang một hàm nghĩa khác? Vậy hồi tố là gì? Mời bạn cùng đón xem bài viết sau!

Xem thêm :

Hồi tố là gì?

Theo như chuẩn mực số 29, hồi tố có nghĩa là điều chỉnh. Các điều khoản, con số hay bản báo cáo có sai sót phải lập tức hồi tố theo chỉ thị cấp trên. Hơn nữa các thủ tục phải được tiến hành theo đúng văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề kế toán nếu không sẽ vướng vào nhiều rắc rối.

Hình thức hồi tố là gì?

Trường hợp hồi tố là gì? Theo như văn bản hướng dẫn, hồi tố được áp dụng trong 3 trường hợp sau:

hoi-tô-la-gi
Hồi tố là gì
 • Thay đổi chính sách kế toán
 • Ước tính kế toán 
 • Sai sót kế toán.

Điều chỉnh hồi tố là gì?

Điều chỉnh hồi tố là thay đổi trên cột số liệu thông tin ở mục so sánh. Xét trong trường hợp cụ thể: trong bảng cân đối kế toán cần điều chỉnh cột số đầu năm, thì đồng thời, trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng phải điều chỉnh số liệu ở cột năm trước sao cho các dữ liệu phải khớp với nhau.

Điều chỉnh phi hồi tố là gì?

Phi hồi tố là gì? Phi hồi tố khác gì với hồi tố. Nếu như hồi tố là điều chỉnh thông số, số liệu, sai sót trong bảng kế toán, chính sách kế toán, thì điều chỉnh phi hồi tố được coi là nghiệp vụ phát sinh trong kỳ. Hai thuật ngữ này có phần biệt biệt đôi chút.

Các khái niệm về hồi tố là gì?

Như đã nêu bên trên, điều chỉnh hồi tố sẽ sử dụng trong trường hợp: sai sót kế toán, thay đổi chính sách kế toán và thay đổi ước tính kế toán. Vậy các khái niệm này là gì? Tại sao lại xuất hiện trong chuẩn mực 29.

Thay đổi chính sách kế toán là gì?

Chính sách kế toán bao gồm bộ nguyên tắc, phương pháp kế toán và cơ sở kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng trong việc lập các báo cáo như: báo cáo tài chính,…Như vậy, thay đổi chính sách kế toán là thay đổi toàn bộ yếu tố trên. Bạn sẽ thường gặp các dạng như: 

hoi-tô-la-gi-1
Thay đổi chính sách kế toán có ý nghĩa như thế nào

 

 • Thay đổi cách tính giá hàng tồn kho
 • Thay đổi hạch toán thể hiện sự chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Thay đổi phương pháp kế toán tính các khoản như chi phí đi vay,… 

Thay đổi ước tính kế toán là gì?

Thay đổi ước tính kế toán nghĩa là:

 • Thay đổi các ước tính về khoản thu khó đòi của khách hàng, đối tác,…
 • Thay đổi ước tính về giá trị tồn kho cho sản phẩm lỗi thời. 
 • Thay đổi ước tính về thời gian sử dụng của tài sản cố định và cách thức dùng
 • Thay đổi ước tính kế toán đối với trách nhiệm bảo hành sản phẩm. 

Sai sót kế toán là gì?

Nhân tố cuối cùng trong hồi tố là gì? Sai sót kế toán được coi là phần quan trọng trong điều chỉnh hồi tố. Nó bắt nguồn từ việc xác định giá trị, ghi nhận, trình bày các khoản mục có trong báo cáo tài chính. 

hoi-tô-la-gi-2
Sai sót kế toán gồm những gì

Sai sót kế toán gồm:

 • Sai sót do tính toán, bỏ quên, áp dụng sai các điều khoản trong chính sách kế toán
 • Sai sót do hiểu hoặc diễn giải không đúng về các sự việc và gian lận. 
 • Sai sót do tính toán là tính nhầm dẫn đến nhận định sai về tài sản, nợ phải trả, khoản phải thu, hay các khoản chi phí,..

Ngoài ra, sai sót kế toán còn có rất nhiều cách thức khác. Tuy nhiên, nó được coi là một bộ ứng xử trong kế toán. Như vậy, bạn đã hiểu được hồi tố là gì? Mức độ nghiêm trọng trong sai sót kế toán ra sao? Để có nhiều thông tin hay, bổ ích mời theo dõi các bài viết sau!

Giới thiệu Ana Wilson 93 bài viết
Xin chào, mình là chuyên viên kế toán và admin tại diễn đàn kế toán UEF. Mình sẽ đảm nhiệm các bài viết chuyên sâu về lính vực kế toán trên Wilsoninsight.com.