Vòng xoay vốn lưu động là gì? Công thức & cách tính

vong-xoay-von-luu-dong-la-gi
Vòng xoay vốn lưu động là gì?

Bạn đang thắc mắc không biết vòng xoay vốn lưu động là gì? và công thức cũng như cách tính như thế nào? Những người không phải chuyên ngành chắc chắn sẽ không hiểu những khái niệm này. Tuy nhiên đối với một nhà quản lý, CEO muốn duy trì hoạt động kinh doanh của công ty một cách thuận lợi nhất cần phải có những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính, kế toán. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về vòng xoay vốn lưu động qua bài viết dưới đây.

vong-xoay-von-luu-dong
Vòng xoay vốn lưu động?

Vòng xoay vốn lưu động là gì

Vòng xoay vốn lưu động là số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp đó. Chỉ sổ này đóng vai trò thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, công ty càng phát triển thì số vòng quay càng lớn vì đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn lưu động. Nếu như vòng quay vốn lưu động quá thấp điều đó nói lên khả năng luân chuyển hàng hóa, thu hồi vốn và luân chuyển vốn của doanh nghiệp chậm dẫn đến các chi phí hoạt động tăng và giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

vong-xoay-von-luu-dong-la-gi
Vòng xoay vốn lưu động là gì?

Thường thì vòng quay vốn lưu động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại thường cao hơn các doanh nghiệp sản xuất. Dựa vào đây ta cũng thấy tùy thuộc vào từng lĩnh vực kinh doanh khác nhau thì vòng quay vốn lưu động của từng doanh nghiệp sẽ khác nhau. Điều này cho thấy trong sản xuất kinh doanh vòng xoay vốn lưu động chiếm vai trò quan trọng.

Vốn lưu động là thuật ngữ chỉ tài sản lưu động ngắn hạn bao gồm có tiền đầu tư, tiền lương, những mặt hàng tồn kho hay những nguồn vốn ngắn hạn khác. Vốn lưu động được xem là thước đo tiền mặt và sản lượng hiện có nó phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Cách tính vòng xoay vốn lưu động

Vòng xoay vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty vậy thì cách tính vòng xoay vốn này như thế nào?  Hãy cùng tìm hiểu để nắm được cách tính vòng xoay vốn và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty mình từ đó có những biện pháp khắc phục tốt nhất.

cách tính xoay vòng vốn lưu động
Cách tính vòng xoay vốn lưu động

 

Dựa vào cách tính vòng quay vốn lưu động chúng ta có thể xác định được doanh nghiệp có đang đáp ứng được nghĩa vụ ngắn hạn của nó hay không.

Công thức tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – nợ ngắn hạn 

Trong đó:

  • Tài sản ngắn hạn: Là những tài sản mà doanh nghiệp có thể chuyển đổi được thành tiền mặt trong thời gian một năm. Tài sản ngắn hạn bao gồm có tiền mặt, tiền đầu tư, tiền lương và các khoản ngắn hạn khác bao gồm vốn và tài sản.
  • Nợ ngắn hạn : Đây là những khoản nợ mà doanh nghiệp cần thanh toán trong thời hạn một năm bao gồm có các khoản nợ phải trả và nợ dồn.

Bên cạnh đó còn một số tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động như : Khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu, vòng quay vốn lưu động, tỷ suất lợi nhuận trên vốn lưu động (PVLĐ)

Trên đây là những thông tin cơ bản về vòng xoay vốn lưu động cũng như công thức và cách tính sẽ hữu ích trong việc xác định được nguồn vốn lưu động cũng như giúp các nhà quản trị quản lý tốt hơn về nguồn vốn này trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Wilsoninsight.com

Giới thiệu Js Son 36 bài viết
Chuyên viên tư vấn tài chính kế toán doanh nghiệp. 9+ năm kinh nghiệp kiểm toán nhà nước và các công việc liên quan đến tài chính kế toán. Tôi ở đây để chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp cá nhân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các khái niệm về tài chính - kế toán.