Thỏa ước lao động tập thể là gì? Ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể

thoa-uoc-lao-dong-tap-the-la-gi-1

Thỏa ước lao động tập thể là gì? Một câu hỏi không mới nhưng vẫn luôn được nhiều người quan tâm. Thực tế, đây là một thuật ngữ dùng nhiều trong các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức… có sử dụng lao động. Vậy thế nào là thỏa ước lao động tập thể?

Xem thêm :

Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Thỏa ước lao động tập thể tùy theo từng thời kỳ và từng nơi mà được gọi với các tên khác nhau. Tuy nhiên, về bản chất thì thỏa ước này là những quy định nội bộ của doanh nghiệp. Trong đó, gồm các thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động. Những thỏa thuận này là các vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động.

thoa-uoc-lao-dong-tap-the-la-gi
Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Về cơ bản, thỏa ước lao động tập thể là gì? Theo khoản 1 điều 73 Bộ luật Lao động, thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người lao động. Trong đó, quy định về các điều kiện lao động mà hai bên đã thông qua với nhau.

Ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể gồm 2 nội dung chính là: Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể. Theo quy định, thỏa thuận này phải đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cần có lợi cho người lao động dù đó là thỏa thuận giữa 2 bên.

Bên cạnh đó, thỏa ước này cũng là cơ sở pháp lý chủ yếu để tạo nên mối quan hệ lao động có tính tập thể. Từ đó, trách nhiệm cộng đồng của cả hai bên được tạo nên song song với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động. Không chỉ có vậy, thỏa ước lao động tập thể còn tạo điều kiện đề người lao động nhận được lợi ích cao hơn.

thoa-uoc-lao-dong-tap-the-la-gi-1
Thỏa ước lao động tập thể là cơ sở pháp lý của quan hệ tập thể

Việc ký thỏa ước này cũng góp phần điều hòa lợi ích và hạn chế cạnh tranh không cần thiết. Qua đó, góp phần gắn kết chặt chẽ giữ người sử dụng lao động và người lao động. Đây cũng chính là cơ sở pháp lý quan trọng nếu có tranh chấp xảy ra sẽ dùng để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.

Thỏa ước này sẽ là nguồn quy phạm thích hợp tại chỗ bổ sung cho nội quy doanh nghiệp nếu được ký đúng đắn, bình đường và tự do thương lượng. Đồng thời, giúp tăng tính kỷ luật trong doanh nghiệp. Ngoài ra, thỏa ước lao động tập thể còn là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp tiến hành ký kết hợp đồng với người lao động.

Các yếu tố quyết định đến thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể, theo quy định của pháp luật phải được lập thành văn bản và được ký kết dựa trên các tiêu chí như:

  • Thứ nhất, trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, để có hiệu lực cần chiến trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng.
  • Thứ hai, để đạt được thỏa thuận trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành. Yêu cầu cần có trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể.
  • Thứ ba, ngoài 2 thỏa ước trên thì các hình thức thỏa ước khác cần theo quy định của Chính phủ.
thoa-uoc-lao-dong-tap-the-la-gi-2
Những yếu tố ảnh hưởng đến thỏa ước lao động tập thể

Ngoài ra, thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực từ ngày được ghi trong thỏa ước. Trường hợp không ghi ngày thì hiệu lực sẽ bắt đầu từ ngày các bên ký thỏa ước. Đồng thời, nếu có sửa đổi hoặc bổ sung thỏa ước cần thực hiện theo đúng ký kết của lao động tập thể.

Với những thông tin được cung cấp trên đây, hy vọng các bạn đã biết thỏa ước lao động tập thể là gì. Đồng thời, qua đó hiểu hơn về ý nghĩa cũng như tiêu chí quy định của thỏa ước này.

Giới thiệu Ana Wilson 93 bài viết
Xin chào, mình là chuyên viên kế toán và admin tại diễn đàn kế toán UEF. Mình sẽ đảm nhiệm các bài viết chuyên sâu về lính vực kế toán trên Wilsoninsight.com.